Voer uw zoekwoord(en) in:www.mwiarda.nl

www.appeltern.nl

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Welkom op de website van Adviesburo Wiarda.

 

 

Adviesburo Wiarda verzorgt al vele jaren tuinontwerpen, beplantingsplannen en deeladviezen voor particulieren, hoveniers, bedrijven, gemeentes en instellingen.

 

Een goed ontwerpplan vormt de basis voor jarenlang tuinplezier. In een ontwerpplan vinden we de volgende punten belangrijk:

  • een tuinontwerp sluit aan bij de stijl en de verhoudingen van de bebouwing,

  • in het tuinontwerp moeten alle gewenste gebruiksfuncties voldoende ruimte toebedeeld krijgen,

  • een tuinontwerp moet uitnodigend zijn, spanning bieden en liefst niet in 1 keer te overzien zijn,

  • het tuinontwerp moet het gevoel geven dat alle puzzelstukjes op een verrassende manier op hun plek vallen.

 

In het tuinontwerp wordt de ruimtelijke basis bepaald, die gevormd wordt door de bomen, hagen en grote heesters. Zij moeten eerst jarenlang groeien voordat het beoogde beeld bereikt wordt, en kunnen, als ze eenmaal groot zijn, vaak lastig verplaatst worden. Veel andere elementen zijn gemakkelijker aan te passen of te vervangen. Een schuur kan immers verzet worden, een pad verbreed, een vaste plantenborder herplant, zonder dat men lang op het resultaat van de aanpassing hoeft te wachten. Ook kan in het plan al rekening gehouden worden met toekomstige wensen, zoals een speelhoek die later als moestuin heringericht gaat worden.

Op die manier bekeken is het laten maken van een tuinontwerp niet duur. Op basis van een goed doordacht plan worden beter afgewogen keuzes gemaakt en veel dubbel werk voorkomen. Bovendien vormt het plan een goede basis om bij meerdere bedrijven een offerte voor de realisatie aan te vragen en hun prijzen te kunnen vergelijken. Of natuurlijk om zelf de tuinaanleg ter hand te nemen.

 

 

 

Voorbeeld van een tuinontwerp

 

 Voorbeeld ontwerp

 

Alles begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarin worden uw wensen besproken ten aanzien van de functies die u wilt zien in de tuin. Ook de materiaalkeuze en het type beplanting worden globaal besproken. De situatie ter plaatse wordt bekeken en zo nodig ook ingemeten of geïnventariseerd.

 

Op basis van de besproken wensen wordt een schetsontwerp gemaakt. Nadat het schetsontwerp met u besproken is wordt het plan uitgewerkt in een definitief ontwerp. Dit bestaat uit een plattegrondtekening waarop alle belangrijke functies, de toegepaste elementen en vaak ook een groot deel van de materialen beschreven staan. Daarnaast worden, ter illustratie van het eindbeeld dat ons voor ogen staat, één of meer doorsnedes toegevoegd, of (afhankelijk van de aard van het plan) een isometrie of een perspectiefimpressie. Bij het ontwerp hoort uiteraard ook een globaal overzicht van de te gebruiken materialen, de hoeveelheden en een indicatie van de aanlegkosten.

 

Aanvullend op het ontwerp kan desgewenst een gedetailleerd beplantingsplan gemaakt worden, met een bestellijst en een globale beschrijving van de kenmerken van de toe te passen planten. Ook andere elementen in de tuin kunnen indien nodig apart verder uitgetekend worden, zoals de vijverconstructie, de pergola of de schutting.

 

Als een groot deel van uw tuin er al prima uitziet, maar alleen een bepaald gedeelte u voor vragen of problemen stelt, kunnen er ook deelplannen gemaakt worden. Zo kunt u er ook voor kiezen alleen een beplantingsplan te laten maken, bijvoorbeeld voor het opknappen van een vaste planten border. Of om u te laten adviseren over een hoek van de tuin die minder goed functioneert of erg veel onderhoud vraagt.

Tot slot kan uiteraard ook geassisteerd worden bij het aanvragen van offertes of bij de keuze van de aannemer of hovenier, en kan begeleiding geboden worden bij de uitvoering.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over ons werk of onze werkzaamheden? Kijkt u dan eens bij de projectvoorbeelden. Of neemt u eens vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

Voorbeeld van een beplantingsplan

 

Voorbeeld beplantingsplan

 

 

 

Voorbeeld van beplantingslijsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Troelstraweg 258

Tel: 06 - 48 86 81 09

3317 TN  Dordrecht

E-mail: e-mail