Voer uw zoekwoord(en) in:www.mwiarda.nl

www.appeltern.nl

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

ALGEMEEN

 

Het vinden van de juiste man of vrouw voor de vervulling van een vacature is geen eenvoudige opgave. Waaraan heeft een dienst of bedrijf exact behoefte, welk profiel hoort daarbij, en vooral, waar vindt u zo iemand?

Een gedegen werving- en selectieprocedure kost veel tijd. Door dit uit te besteden houdt u de handen vrij voor de werkzaamheden waarin u zelf gespecialiseerd bent. Bovendien kunt u door het inschakelen van onze deskundigheid en goede kennis van de groene sector qua bedrijfscultuur, functies, opleiding en kwaliteit van het personeel de kans op succes aanzienlijk vergroten.

 

 

WERVING & SELECTIE

 

Wij kunnen de gehele procedure rond de werving en selectie voor u verzorgen. Bij een volledige procedure kunnen de volgende stappen onderscheiden worden:

  • het inventariseren van de functie binnen het bedrijf en de bedrijfscultuur;

  • het opstellen van de functieomschrijving;

  • het zoeken van geschikte kandidaten op basis van file-search of directe werving binnen de markt, inclusief plaatsing van de vacature in ons vacatureoverzicht;

  • opstellen en plaatsen van personeelsadvertenties;

  • de selectie van de kandidaten;

  • het houden van selectiegesprekken met een aantal kandidaten, desgewenst aangevuld met een medische keuring en/of een psychologische test;

  • het opstellen van functieomschrijvingen, arbeidscontracten;

  • administratieve afhandeling (uitnodigen en afschrijven van de kandidaten) etc.

In de praktijk zijn hierop natuurlijk variaties denkbaar. Als op basis van file-search voldoende geschikte kandidaten benaderd kunnen worden zou bijvoorbeeld afgezien kunnen worden van de plaatsing van een advertentie, hetgeen u kosten kan besparen.

Ten aanzien van de werving en selectie van personeel nemen wij een inspanningsverplichting op ons, maar kunnen wij uiteraard niet altijd resultaat garanderen. Soms achten wij het verstandiger u de spijtige mededeling te moeten doen een vacature niet te kunnen vervullen. Dat is ons liever dan u te adviseren iemand aan te nemen die later niet zou blijken te functioneren. Uiteraard blijven we dan wel doorzoeken naar een geschikte kandidaat.

Op basis van onze ervaringen geloven wij in onze werkwijze. Er wordt gewerkt op basis van het principe "No cure, no pay". Onze honorering is zo geheel afhankelijk gesteld van het behaalde succes, te weten de in diensttreding van een passende kandidaat.

 

 

Assistentie en/OF ondersteuning

 

Tijdelijk inhuren van personeel.

Soms wordt u door plotselinge drukte of ziekte van een van uw medewerkers geconfronteerd met een tijdelijk tekort aan personeel. En juist in situaties waar ervaring en deskundigheid een eerste vereiste zijn, is het lastig om snel voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Ons uitgebreide kandidatenbestand kan daarbij uitkomst bieden. Op basis van duidelijke contracten wordt niets aan het toeval overgelaten, en kunt u tijdelijk beschikken over extra mankracht.

 

Stand-by assistentie.

Zeker wanneer u niet zelf beschikt over een afdeling personeelszaken zult u regelmatig geconfronteerd worden met specifieke vragen. Hiervoor kunt u onze assistentie inroepen. Daarbij kan gedacht worden aan begeleiding bij het opzetten en doorvoeren van een herverdeling van functies of taken, of het ondersteunen bij selectiegesprekken van door uzelf aangezochte kandidaten.

 

 

VOORWAARDEN EN KOSTEN

 

Algemeen.

Op al onze transacties zijn onze Algemene Dienstverleningsvoorwaarden van toepassing, aangevuld met de specifieke bepalingen t.a.v. respectievelijk werving & selectie en detachering. De Dienstverleningsvoorwaarden kunnen u op verzoek worden toegezonden.

 

Werving en selectie.

Onze honorering wordt bij aanstelling van een kandidaat gebaseerd op het bruto maandsalaris van de kandidaat in het eerste jaar na aanstelling. De hoogte van de honorering is daarnaast afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat geworven is. Als hierbij alleen gebruik gemaakt wordt van een benaderingswijze via file-search of publicatie van de vacature op onze eigen website, dan is het percentage lager dan wanneer het een kandidaat geworven wordt via bijvoorbeeld een algemene advertentie. Eventueel ten behoeve van de procedure te maken kosten voor bijvoorbeeld advertenties, psychologisch onderzoek, medische keuring vallen buiten deze honorering, en worden apart tegen kostprijs in rekening gebracht.

 

Tijdelijk inhuren van personeel.

Het inhuren van personeel vindt plaats op basis van een duidelijk omschreven opdracht of periode en tegen een vast (uur)tarief. De hoogte van dit tarief is uiteraard afhankelijk van de te vervullen functie. Facturering vindt achteraf plaats op basis van urendeclaraties.

 

Stand-by assistentie.

De stand-by assistentie kan ingehuurd worden op basis van een uurtarief. Als u meer wilt weten over onze werkwijze of wanneer u ge´nteresseerd bent in een van de kandidaten die omschreven staan in het overzicht kunt u reageren via e-mail of telefonisch contact opnemen (06-4886 8109).

 

 

 

 
 

Troelstraweg 258

Tel: 06 - 48 86 81 09

3317 TN  Dordrecht

E-mail: e-mail