Voer uw zoekwoord(en) in:www.mwiarda.nl

www.appeltern.nl

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Bedrijven en bedrijfsterreinen zien er aantrekkelijker uit wanneer ook de omgeving er 'verzorgd' uitziet. Dat hoeft niet altijd met een strak gemaaid gazon als entree, maar kan ook op een natuurlijker manier. Of juist niet, natuurlijk.

Dat een bedrijfsterrein niet alleen functioneel hoeft te zijn maar er ook prettig uit kan zien bewijzen onderstaande projecten. Vaak is met eenvoudige middelen al een groot effect te bereiken. Zo kan een enkele doordachte toevoeging of een wat andere toepassing van al aanwezige verharding een groot verschil maken. Zo verbeteren niet alleen de sfeer en de uitstraling van het terrein, maar ook de gebruiksmogelijkheden en het werkplezier.

 

 

 

Bestseller Horsens vakken met bodembedekkende vaste planten

 

Bestseller Brande ingezaaide kruidenvegetatie

 

DuPont Dordrecht

 

 

Bestseller Horsens

 

 

Bestseller Brande

 

DuPont Dordrecht

 

DuPont Dordrecht hoofdpad met haag van Acer campestre, rozen Rosa rugosa 'Purple Pavement'

 

DuPont Dordrecht hoofdpad met haag van Acer campestre, rozen Rosa rugosa 'Purple Pavement'

 

 

 

DuPont Dordrecht het Bol-plein met beukenhaag Fagus sylvatica

 

DuPont Dordrecht het Bol-plein met beukenhaag Fagus sylvatica

 

 

 

 

Gevraagd:

Een manier om met behulp van beplanting de hoofdstructuur van wegen en paden op het terrein te verduidelijken, belangrijke plekken te markeren en de uitstraling van het uitgestrekte bedrijventerrein 'groener' te maken.

 

Dwars over het enorme terrein, van zuid naar noord, loopt het hoofdpad. Het bestond uit een geasfalteerde weg, een strook gravel en daarnaast een breed voetpad. In verband met de veiligheid is met name de routing van de voetgangers van belang. Hoe beter zij de voetpaden aanhouden, hoe kleiner de kans op ongelukken is. Door het voetpad aan twee zijden af te bakenen, aan de ene kant met een haag van veldesdoorn, en aan de ander kant met een losse rozenhaag, wordt het lopen over het voetpad een stuk aantrekkelijker. Het veiligheidsbelang van deze route is verder onderstreept door de verharding het patroon van een doorgaand zebrapad te geven.

 

Vanaf deze hoofdas lopen zijwegen, geflankeerd door een voetpad, naar de entrees van de gebouwen. In het ontwerp hebben de entrees allemaal een opvallende, kleurrijk accent gekregen, zodat voor iedereen al van verre af duidelijk is waar hij of zij moet zijn.

 

Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding: Slager Groenadvies BV.

Detaillering en beplantingsplan: Adviesburo M.Wiarda.

Realisatie: Verheij Integrale Groenzorg BV in 1994.

Latere aanvullingen en onderhoud: Verheij Integrale Groenzorg BV.

 

 

Bestseller Horsens, Denemarken

 

Bestseller Horsens tuinmuur met halfstamfruitbomen

 

Bestseller Horsens vakken met bodembedekkende vaste planten

 

Bestseller Horsens vakken met bodembedekkende vaste planten

 

Bestseller Horsens geleiderails toegangspoort

 

Bestseller Horsens verharding van granieten tegels en veldkeien

 

Bestseller Horsens verharding van granieten tegels en veldkeien

  

Gevraagd:

Het hele binnenterrein werd soms in beslag genomen door lukraak geparkeerde auto's. Er werd naar een manier gezocht om met behulp van beplanting en verharding het terrein zodanig in te delen dat een zonering zou ontstaan in een parkeergedeelte en een deel waar men bij de kantine rustig buiten kan zitten.

 

Door de materiaalkeuze (granieten tegels en veldkeien), het in ere herstellen van de oude tuinmuur en het behoud van de aanwezige fruitbomen is aansluiting gezocht bij het monumentale karakter van de binnenhof. Met behulp van vakken met bodembedekkende en bloeiende vaste plantengroepen in het tegelstramien is de ruimte op eenvoudige wijze functioneel verdeeld. De nieuwe halfstam fruitboompjes, die centraal in de plantvakken zijn gezet, zullen in de toekomst het zicht vanaf de zitplek op het parkeergedeelte wat afschermen. De details, zoals de manier waarop de geleiderails van de toegangspoort en de kolken in de bestrating zijn verwerkt, maken het geheel helemaal af.

 

Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding: Slager Groenadvies BV.

Technische detaillering en beplantingsplan: Adviesburo M.Wiarda.

Gerealiseerd in 2003.

 

 

Bestseller Brande, Denemarken

 

Bestseller Brande luchtfoto 2006

 

Bestseller Brande entree

 

Bestseller Brande entree

 

Bestseller Brande ringweg

 

 

 

 

 

 

Bestseller Brande atrium Only betonnen vijver

 

Bestseller Brande atrium Only taxushagen

 

Bestseller Brande atrium Only verharding en trappen graniet

 

Bestseller Brande verdiept parkeerterrein

 

Bestseller Brande ingezaaide kruidenvegetatie

 

Bestseller Brande semi-natuurlijk beekdal

 

Bestseller Brande rondweg

 

Bestseller Brande verdiept parkeren

 

 

Gevraagd:

Een visie op de landschappelijke ontwikkeling van het uitgestrekte bedrijfsterrein van Bestseller, het moederbedrijf van kledingmerken als ONLY, Vero Moda en Jack & Jones.

Bij aanvang van de opdracht, in 1997, stonden er 6 gebouwen. Zij stonden wat lukraak gesitueerd in het zeer open, licht glooiende terrein dat grenst aan een natuurlijk beekdal. Inmiddels zijn er in 2007 naast het hoofdkantoor op het terrein nog 12 panden in gebruik. Om een dergelijke uitbreiding bij te kunnen houden is gekozen voor een eenvoudig, flexibel concept waarbij de relatie tussen functie en materiaalkeuze strak is vastgelegd. Via de centrale terreinopgang zijn alle gebouwen nu direct bereikbaar via de nieuwe ringweg. Langs de ringweg zijn diverse plekken uitgespaard waar verdere uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden.

Het terrein is als geheel nog meer op één oor gelegd. Op die manier vormen het terrein en het beekdal een duidelijker eenheid. De dijkachtige grondwal die zo ontstaan is vermindert als natuurlijke barrière de inbraakgevoeligheid. Ook in het terrein zelf zijn de glooiingen versterkt zodat het terrein doorsneden lijkt te worden door twee droogdalen. De gebouwen, parkeerterreinen en wegen zijn als later aangebrachte doorsnijdingen van dit glooiende landschap uitgewerkt, en worden plaatselijk dan ook gemarkeerd door scherpe taluds. De parkeerplaatsen zijn zo veel mogelijk verdiept aangelegd. De beplanting bestaat uit berkenbossages en bloemenweiden, met plantensoorten die van nature nog goed kunnen groeien op de zeer voedselarme ondergrond. Direct rond de beek is de meer besloten beplanting wat verder aangevuld.

Nu het terrein en de bebouwing een duidelijker identiteit hebben gekregen en een eenheid vormen, is besloten om de drie oudste gebouwen binnenkort te renoveren. Op deze manier worden de eigen stijl en uitstraling van het complex in de toekomst nog verder versterkt.

 

Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding: Slager Groenadvies BV.

Technische detaillering en beplantingsplan: Adviesburo M.Wiarda.

Gerealiseerd in 1998-2006.

 

 

 

 

 

 

Troelstraweg 258

Tel: 06 - 48 86 81 09

3317 TN  Dordrecht

E-mail: e-mail