Voer uw zoekwoord(en) in:www.mwiarda.nl

www.appeltern.nl

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ook in de stad is een stukje natuur te creŽren. Daar is geen groot oppervlak voor nodig, daar hoeft geen jaren op gewacht te worden. Alleen al een groep vaste planten kan het volgende seizoen voor leven in de tuin zorgen. Kleur, fleur en zoveel bezoek dat de tuin er soms van gonst. Nee, laat de natuur zijn gang maar gaan ...

 

 

Stadstuin in Den Haag

 

Verhoogde vijver met loden rand, verharding zwart graniet

 

Verhoogde vijver met loden rand, verharding zwart graniet

 

Verhoogde vijver met loden rand, verharding zwart graniet

 

Roze bloeiende border met rood- en grijsbladige vaste planten

 

Roze bloeiende border met rood- en grijsbladige vaste planten

 

Roze bloeiende border met rood- en grijsbladige vaste planten

 

Gevraagd:

Gewenst was een tuin met dieptewerking: vandaar de lange zichtas over de vijver met de opvallende loden rand. De beplanting is uitgewerkt in met name rood- en grijsbladige planten en roze als contrasterende bloeikleur. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan verschillende bladvormen. De achtergrond wordt gevormd door een roodbladige beukenhaag. De linker zijmuur is begroeid met doorbloeiende klimrozen, de rechter wand wordt bedekt door wilde wingerd. Door de hoogte-effecten van de (klim)planten en de coulissenwerking van de enorme Hibiscus lijkt de smalle, ingesloten stadstuin breder dan hij feitelijk is.

 

Ontwerp en technische detaillering: Slager Groenadvies BV.

Beplantingsplan: M. Wiarda.

Door de bewoners zelf gerealiseerd in 2004.

 

 

Stadstuin in Dordrecht

 

Terras bij schuur betontegels 40x40 cm

 

Verharding van oude waalformaat klinkers

 

Verharding van gebruikte waalformaat klinkertjes

 

 

Gevelterras betontegels 40x40 cm

 

 

Gevraagd:

Een klassieke inrichting van een door oude muren omgeven tuin bij een stadsmonument. Aan weerszijde van de smalle klinkerpaadjes zijn a-symmetrisch twee hoogstam krentenboompjes geplaatst, om voor wat schaduw te zorgen. Hoewel de oorspronkelijk aangebrachte beplanting het de afgelopen jaren moeilijk gehad heeft (in de schaduw en op de vrij zware kleigrond), zijn de vormen in de tuin nog steeds aanwezig.

 

Ontwerp en beplantingsplan: M. Wiarda.

Door de bewoners zelf gerealiseerd in 2001.

 

 

 

 

 

 

Troelstraweg 258

Tel: 06 - 48 86 81 09

3317 TN  Dordrecht

E-mail: e-mail