Voer uw zoekwoord(en) in:www.mwiarda.nl

www.appeltern.nl

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Niet alleen de eigen tuin, ook het groen in de woonomgeving of rond een school is bepalend voor de mate waarin de natuur beleefd wordt in stad of dorp. Voor kinderen vormen de parken en speelterreintjes een veilige omgeving om zich uit te leven. Speeltoestellen, spelaanleidingen, groen en vooral veel ruimte zijn daarbij aantrekkelijke punten...

   

 

Schoolplein in Sliedrecht
 
   

De langgerekte strook achter het Griendencollege is omgevormd tot een wandelgebied, met veel zitgelegenheid voor de leerlingen. Zowel langs het laaggelegen pad bij het water als rond de vlonders komen fraaie betonnen zitranden, die ook dienen om de hoogteverschillen in het terrein op te vangen. Aan de zijkant van het terrein wordt een klein sportveld aangelegd, afgeschermd door een voetbalkooi. 

In de grasberm aan de waterkant zorgen enkele knotwilgen straks voor een natuurlijke overgang, terwijl beplanting tussen de paden en langs het schoolgebouw een afwisselend groen beeld geeft. In de plantvakken komen krentenboompjes te staan. 

In het plan is bewust gekozen voor gebruik van duurzame materialen, die lang hun mooie kleur en warme uitstraling zullen behouden: rode baksteen voor de paden, antraciet kleurige tegels in het bordes en de trappen, basaltsplit in de zithoeken, hardhout voor de beschoeiing en houtcomposiet voor de vlonders.

 

Ontwerp: Adviesburo M. Wiarda.

Uitvoering: Van Vliet Sliedrecht.

 
Griendencollege Sliedrecht schoolplein achterzijde juli 2008 Griendencollege Sliedrecht schoolplein achterzijde juli 2008 Griendencollege Sliedrecht schoolplein achterzijde juli 2008

Juli 2008

   

Griendencollege Sliedrecht zitranden VelopA

Griendencollege Sliedrecht gebakken klinkers Wienerberger

Griendencollege Sliedrecht voetbalkooi ABC hekwerken

30 maart 2009: de zitranden (VelopA) zijn af en de rand onderaan is aangevuld met grove basaltsplit. De klinkers liggen allemaal op hun plek, de vlonders weerspiegelen in het water, en rond het sportveld staat de voetbalkooi (van ABC hekwerken) klaar voor gebruik. Alleen de beplanting ontbreekt nog.
   

Griendencollege Sliedrecht achterterrein

Griendencollege Sliedrecht achterterrein

Griendencollege Sliedrecht achterterrein

30 april 2009: de beplanting geeft al gelijk een vriendelijker aanblik, het gras ziet groen en de eerste nieuwe gebruikers zijn gesignaleerd....  
   
   

Plein Graaf Willemlaan /Antoniuslaan in Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

 

 

Gevraagd:

Een nieuwe inrichting voor het plein 'De Brink', met een eenvoudig maar fris verhardingspatroon, een nieuwe plek voor een deel van de bestaande bomen en meer recreatieve aanleidingen.

 

Door een deel van de bomen naar elders te verplaatsen is op het plein een prettiger, open sfeer ontstaan. De niveauverschillen zijn opgevangen door verhoogde bakken van betonbiels die gedeeltelijk bestraat en gedeeltelijk beplant zijn. Nieuwe banken en straatmeubilair, tafeltennistafels en een schaaktafel bieden rustplekken en vertier op het plein.

 

 

 

 

Ook de naast het plein gelegen parkstrook heeft een grote opknapbeurt ondergaan. In de bosachtige beplanting is een circuit voor cross-fietsers gemaakt. De zitplek aan het water is weer zichtbaar, en goed toegankelijk via de nieuwe trap.  

 

Ontwerp, detaillering en beplantingsplan: ConceptGroen.

Raming van de uitvoeringskosten: Adviesburo M. Wiarda.

Realisatie: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in 2002.

   

 

Binnentuin Kromhout/Kasperspad in Dordrecht.

 

 

 

 

Gevraagd:

Een nieuwe inrichting voor het ruime binnenterrein, met een speelplek, spelaanleidingen en een groene aankleding van met name de buitenranden.

Met behulp van soms uitbundig bloeiende beplanting is een groene buffer gecreŽerd ten opzichte van de omringende bebouwing, waardoor met name de schuren wat aan het oog onttrokken zijn. De centrale ruimte is ingericht voor sport en spel. In een omheind gedeelte zijn speeltoestellen geplaatst, terwijl op het grasveld gevoetbald kan worden.

 

Ontwerp: Slager Groenadvies BV.

Detaillering en beplantingsplan: Adviesburo M. Wiarda.

Realisatie: gemeente Dordrecht.

   

 

 

 

 

Troelstraweg 258

Tel: 06 - 48 86 81 09

3317 TN  Dordrecht

E-mail: e-mail